Allt är ett

Ett projekt med resultat inom två huvudområden


Den här webbplatsen innehåller resultat från ett projekt som jag har arbetat med sedan hösten 1999. Projektet har helt och hållet handlat om den egna inre vägen och om egen utveckling och förståelse. Det har inte haft någon anknytning till någon extern organisation. Arbetet har gett resultat inom två huvudområden. 

Det ena huvudområdet i mitt arbete har handlat om att beskriva min egen andliga utveckling från 1999 och framåt och de insikter jag har fått genom denna utveckling. En sammanfattning av detta finns i min bok Den högsta Tantran. Denna del av arbetet riktar sig till människor som är intresserade av andlig utveckling. Målet är att ge ett exempel som hjälp och stöd till dem som själva är inne i en andlig utveckling.

I det andra huvudområdet har det skapats en helt ny bild av de monoteistiska religionernas uppkomst, alltså vilka som skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför de gjorde det. Denna nya bild innebär att varken Tanak, Bibeln eller Koranen har kommit till på det sätt som man allmänt tror och att de alla har en grund i krig och politisk propaganda. De har alla ett gemensamt fundamentet i en historia som skapades i Alexandria runt år 160 fvt för att stödja mackabéernas kamp för ett nytt rike med centrum i Jerusalem. Resultatet av detta arbete finns i boken Den sanna historien om Tanak, Bibeln och Koranen. Målet med denna del av projektet är att denna nya sanning skall bli känd och att grunden för religiös fundamentalism och terror, vilket är tron på att Tanak, Bibeln och Koranen innehåller Guds ord, därmed skall ryckas undan. Målgruppen för denna information är sådana människor som inser att fundamentet för den religiösa terrorn inom de monoteistiska religionerna är budskapet i dessa religioners heliga texter och som vill rasera detta fundament. 

Dessa två huvudområden är delar av samma budskap men det krävs inte att man tror på resultatet av min egen andliga utveckling för att kunna ta till sig sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen. Varje människa måste själv finna sin egen sanning om vem hon är, varifrån hon kommer och vart hon är på väg och var och en har sin egen väg till denna sanning.

Att den nya sanningen om de monoteistiska religionerna blir känd är däremot viktigt för alla människor eftersom religiös fundamentalism och terror hotar fred, demokrati, jämlikhet och alla människors rätt att tänka, tro och uttrycka vad de vill. Och det är bara genom att man själv sätter sig in i dessa frågor och själv förstår vad det handlar om som man kan hjälpa till med att sprida den nya kunskapen och därmed på sikt vrida fundamentalisternas främsta vapen ur deras händer - nämligen tron på att de heliga skrifterna innehåller Guds ord och att Gud kräver heliga krig mellan olika grupper och belönar martyrskap med evigt liv i paradiset. 

Sanningen är i stället att allt är ett - vi är alla medlemmar i samma mänskliga familj. Vi har alla samma behov av fred, trygghet, jämlikhet, utbildning och rätt till våra egna tankar och uppfattningar. Ingen människa har rätt att kränka dessa grundläggande rättigheter i Guds namn.