Duvan nr 3
Hilma af Klint, Duvan nr 3

En omvälvning


Syftet med de Höga Mästarnas projekt är att föra ut ny kunskap till mänskligheten och därmed ändra vår inriktning. Dagens situation, där förtryck, krig och terror legitimeras med att det är Guds befallning i Tanak, Bibeln och Koranen, skapar lidande och försenar vår utveckling här på jorden. I de monoteistiska religionerna förs också en helt felaktig bild fram av det gudomligas natur och vilka vi människor egentigen är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. I boken Den stora omvälvningen - Mysteriets återkomst och monoteismens avväpning finns en sammanfattning av projektet och de resultat som har skapats.

Ett mycket långvarigt projekt under ledning av de Höga Mästarna


  • De Höga Mästarna är det andliga brödraskap som under omätliga tider lett Jordens utveckling från universums andliga dimension.
  • De Höga Mästarna har under mer än hundra år arbetat med ett projekt som skall bära fram ett nytt budskap till hela mänskligheten.
  • Projektets syfte är att ändra mänsklighetens inriktning och avvärja en hotande katastrof.
  •  Projektets mål är att föra fram Mysteriets sanning om evolutionen och sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen.
  • De Höga Mästarna har under många liv utvecklat ett verktyg som i det här livet har genomlevt evolutionens fullbordan och skapat en dokumentation av projektet och budskapet.

Resultat inom flera områden


Det övergripande målet för projektet har varit att föra fram ny andlig kunskap till mänskligheten, bland annat genom genom de texter som förmedlades direkt från lärare i den andliga dimensionen till en grupp kvinnor i Stockholm mellan åren 1896 och 1906. Denna direkta kunskapsöverföring har fortsatt i mitt eget liv genom Texten från de Höga Mästarna och Meddelanden från mina Lärare. Det har också skapats ett bevis för reinkarnation i projektet genom att mitt eget liv har visat sig vara en direkt fortsättning på Hilma af Klints liv.     

Ett huvudområde har handlat om att beskriva Mysteriets sanning om det gudomligas evolution i materien och oss människor genom min egen andliga utveckling från 1999 och framåt och de insikter jag har fått genom denna utveckling. En sammanfattning av detta finns i böckerna Fullbordan och Den högsta Tantran. Målet är att skapa ett exempel som hjälp och stöd till människor som själva är inne i evolutionens slutskede. 

I de Höga Mästarnas projekt har det också skapats en helt ny bild av de monoteistiska religionernas uppkomst, alltså vilka som skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför de gjorde det. Denna nya bild innebär att varken Tanak, Bibeln eller Koranen har kommit till på det sätt som man allmänt tror och att de alla har en grund i krig och politisk propaganda. De har alla en gemensam grund i en historia som skapades i Alexandria runt år 160 fvt för att stödja mackabéernas kamp för ett nytt rike med centrum i Jerusalem. Resultatet av detta arbete finns i boken Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen.

Det är viktigt att den nya sanningen om de monoteistiska religionerna blir känd eftersom religiös fundamentalism och terror hotar fred, demokrati, jämlikhet och alla människors rätt att tänka, tro och uttrycka vad de vill. Genom att man angriper dessa grundläggande rättigheter och sprider hat i världen försenar man också människors andliga utveckling. Fundamentalisternas främsta vapen är propagandan om att de heliga skrifterna innehåller Guds ord och att Gud kräver heliga krig och belönar martyrskap med evigt liv i paradiset. Men genom att människor själva sätter sig in i den nya sanningen om de monoteistiska religionernas uppkomst kan de hjälpa till med att sprida den nya kunskapen och därmed på sikt vrida fundamentalisternas främsta vapen ur deras händer. 

Sanningen är att allt är ett - vi är alla medlemmar i samma mänskliga familj. Vi har alla samma behov av fred, trygghet, jämlikhet, utbildning och rätt till våra egna tankar och uppfattningar för att kunna nå målet för vår utveckling. Ingen människa har rätt att kränka dessa grundläggande rättigheter i Guds namn.


Läs mer

En sammanfattning av projektet finns i artikeln De Höga Mästarnas projekt syftar till att ändra mänsklighetens inriktning