Allt är ett

Ett projekt med resultat inom två huvudområden


Den här webbplatsen innehåller resultat från ett projekt som jag har arbetat med sedan hösten 1999. Projektet har helt och hållet handlat om den egna inre vägen och om egen utveckling och förståelse och har letts av de Höga Mästarna. Läs mer om projektet i boken De Höga Mästarnas projekt. Arbetet har gett resultat inom två  huvudområden. 

Det ena huvudområdet i mitt arbete har handlat om att beskriva Mysteriets sanning genom min egen andliga utveckling från 1999 och framåt och de insikter jag har fått genom denna utveckling. En sammanfattning av detta finns i min bok Den högsta Tantran. Denna del av arbetet riktar sig till människor som är intresserade av andlig utveckling. Målet är att ge ett exempel som hjälp och stöd till dem som själva är inne i en andlig utveckling.

I det andra huvudområdet har det skapats en helt ny bild av de monoteistiska religionernas uppkomst, alltså vilka som skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför de gjorde det. Denna nya bild innebär att varken Tanak, Bibeln eller Koranen har kommit till på det sätt som man allmänt tror och att de alla har en grund i krig och politisk propaganda. De har alla ett gemensamt fundament i en historia som skapades i Alexandria runt år 160 fvt för att stödja mackabéernas kamp för ett nytt rike med centrum i Jerusalem. Resultatet av detta arbete finns i boken Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen.

Det är viktigt att den nya sanningen om de monoteistiska religionerna blir känd eftersom religiös fundamentalism och terror hotar fred, demokrati, jämlikhet och alla människors rätt att tänka, tro och uttrycka vad de vill. Genom att man själv sätter sig in i den sanningen om de monoteistiska religionernas historia kan man hjälpa till med att sprida den nya kunskapen och därmed på sikt vrida fundamentalisternas främsta vapen ur deras händer - nämligen tron på att de heliga skrifterna innehåller Guds ord och att Gud kräver heliga krig mellan olika grupper och belönar martyrskap med evigt liv i paradiset. 

Sanningen är i stället att allt är ett - vi är alla medlemmar i samma mänskliga familj. Vi har alla samma behov av fred, trygghet, jämlikhet, utbildning och rätt till våra egna tankar och uppfattningar. Ingen människa har rätt att kränka dessa grundläggande rättigheter i Guds namn.