Duvan nr 2
Hilma af Klint, Duvan nr 2

På den här webbplatsen och i mina böcker beskriver jag De Höga Mästarnas projekt. Huvudbudskapet i projektet är det gudomligas evolution i det materiella universum och i oss människor. Allt är i grunden ett och allting hör samman - både här på jorden och i universums andliga och materiella dimensioner. Vi människor består av både ande och materia och vårt sanna Själv är en droppe av det gudomliga som skall utvecklas i materien för att så småningom kunna återvända till Alltet.

Under de senaste decennierna har vi nått otroligt långt i vår kunskap om vår egen och vårt universums materiella uppkomst och utveckling. Se till exempel den fantastiska filmen om Laniakea, det superkluster som vår vintergata är en del av. Men kunskapen om den materiella dimensionen måste kompletteras med motsvarande kunskap om den andliga dimensionen.

Därför presenteras också den sanna historien om de monoteistiska religionernas uppkomst. Vi måste befrias från gudsfruktan och tro på en partisk och svartsjuk Gud som väljer ut ett visst folk bland alla andra folk och uppmanar sina anhängare till avskiljande, religionskrig och terror i Guds namn fram för att mänsklighetens utveckling skall kunna gå framåt som avsett.

De Höga Mästarnas projekt syftar till att hjälpa oss i detta befrielsearbete och ge oss en glimt av den gudomliga kärlekskraft som genomsyrar allt i universum. En kraft som i stället för att sprida avskiljande och hat strävar mot att vi skall uppleva hela mänskligheten - och ytterst hela universum - som en enda enhet med samma gudomliga ursprung och samma gudomliga mål.

En kort presentation av De Höga Mästarnas projekt finns i följande filmer på YouTube: 

Video 1. De Höga Mästarnas projekt

Video 2. Andlig ledning och reinkarnation

Video 3. Det gudomligas evolution i materien

Video 4. Vägen till evolutionens fullbordan

Video 5. Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen

Video 6. Sammanfattning av de Höga Mästarnas budskap